آندوکور یک شرکت بلژیکی است که در زمینه جراحی قلب و عروق و بیهوشی فعالیت دارد. آندوکور کاتترهای قلبی و کانولایی با کیفیت بالا تولید می کندکه این كاتترهای قلبی و كانولا در اتاقهای مدرن و تمیز ساخته میشوند تا سختترین الزامات اروپایی را برآورده كنند.تمامی محصولات آندوکور دارای گواهینامه CE و ISO هستند.تحقیقات علمی و تلاش ما برای بالابردن کیفیت محصولات ، اندوكور را وادار كرده است تا با موفقیت دربازارفروش به تولید كاتترهای قلبی و كانولا در سراسر جهان اقدام كند. این موفقیت نتیجه استفاده از استانداردهای بالادرروشهای تولید وداشتن دانشمندان و پرسنل تولیدی بسیار ماهر در کنار متخصصان و پزشکانی است که قاضی نهایی آندوکور برای مراقبت بهتر بیماران هستند.