• این نوع کلیپس ها و شیارهای موجود روی آن باعث می شود که به راحتی روی رگ ها تثبیت شوند.
  • استفاده از تیتانیوم در ساخت این کلیپ ها باعث شده است که با MRI نیز سازگار باشد.
  • به منظور افزایش امنیت مسدود شدن عروق، شکل آنها به گونه ای می باشد که در دو طرف اپلایر قرار می گیرد و با استفاده از اپلایر، از وسط شروع به خم شدن می کند و در آخر دو لبه ی کلیپس فشرده شده و به یکدیگر می چسبند.
  • شکل خمیده این کلیپس ها، باعث می شود که سطح بزرگی از رگ یا عضو توخالی بدن را پوشش دهد.
  • قابلیت خمیده شدن باعث می شود که به راحتی تغییر حالت دهد و هنگام مسدود کردن خطر افتادن یا صدمه به رگ وجود ندارد چون با ساختاری که دارد در جای خود محکم می شود.
  • کلیپس های تیتانیومی برای طولانی مدت و کوتاه مدت کاملاً بی خطر هستند. این نوع کلیپس ها در معینات پزشکی مانند اشعه ایکس، MRI و … دخالت نمی کنند.
  • مواد استفاده شده در ساخت این کلیپس، با گذشت دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نمی شوند و از این کلیپس ها در قسمت های حساس بدن مانند مغز، قلب، مفاصل، ریه ها و … استفاده می شود.
  • در هنگام استفاده از این کلیپ ها برای بستن عروق، هیچ خطری بیمار را تهدید نمی کند و امنیت این کلیپس ها ثابت شده است.
Cartridge/box Pcs/cartridge colour size Ref cod
40 6 White Micro WML-520
40 6 Red Small WML-201
40 6 Purple Small-med WML-202
20 6 Blue Medium WML-200
20 6 Green Med-large WML-320
20 6 Yellow Large WML-420
14 24 Red Small WML-20124
14 24 Blue Medium WML-20024