نخ های ساده را در نمک کرومیک قرار میدهند و به این وسیله  مدتجذب آن را افزایش می دهند. در  لیگاتور عروق بزرگ  و در بافتهایی که نمیتوان از نخ های غیر قابل جذب به دلیل خاصیت سنگ سازی آن استفاده کرد،ک بکار میرود(مثل دستگاه ادراری و کیسه صفرا)

این نخ ها برای فاشیا(فاسیا) مناسب نیستند، چرا که قدرت کشش آن سریع از بین میرود.اگر میزان جذب آن طبیعی باشد زخم را به مدت 14 تا 21 روز محافظت میکند و در طول 90 روز به طور کامل جذب می گردد.اندازه های آن از 3 تا 6-0 است و ممکن است با رنگ های قهوه ای رنگ آمیزی شود.

Material type Purified connective tissue (collagen) extracted from the beef-serosa. Chromic catgut is additionally tanned by treatment with trivalent chromium salts.
Structure Monofilament
Coating material None
USP size & colour USP 6-0 to -3- natural
Characteristics Smooth passage through tissue ;
Flexible and ties securely
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen boxes