این نخ تمام مزایای نخ پی دی اس (پلی دیوکسانون) تک رشته ای را دارا می باشد البته با یک مزیت اضافی که خاصیت ضدباکتری بودن آن است.

ویژگی ها:

  • محافظت از نخ درمقابل تجمع باکتری ها
  • عبور راحت از میان بافت
  • قدرت برتر
  • حفاظت اضافی

ایده آل برای:

  • بستن شکم ● مری
  • فاشیا ● تاندون
  • بافت پانکراس ● کپسول مفصلی
  • روده کوچک، کولون ● رباط
Material type Polydioxanone (PDO)
Structure Monofilament
Coating material None
USP size & colour 7-0 to -2- violet
Absorption profile 180-210 days
Breaking strength retention 80% at 2 weeks ; 50% at 4 weeks
Characteristics High initial tensile strength, excellent pliability & smooth tissue passage
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes