نخ غیر قابل جذب حتی در حضور عفونت، این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را تأمین می کندو سطحی فوق العاده صاف و صیقلی برای عبور راحت نخ از بافت را داراست.تک رشته ای ; سطح صاف و صیقلی این نخ ها امکان رشد باکتری را محدود می کند ومصنوعی وحداقل واکنش بافت را دارد.قابل انعطاف برای گره پذیری راحت و آسان است.

رنگ: آبی و بی رنگ

سایزبندی: از سایزهای 10/0 تا 2 به همراه انواع سوزنها

ایده آل برای :

جراحی قلب/جراحی عروق

نحوه استریلیزاسیون: اتیلن اکساید

Material type Polypropylene
Structure Monofilament
Coating material None
USP size & colour 10-0 to -2- blue ; 6-0 to -2- clear
Characteristics Effortless passage through tissue ; flexible and ties securely ;
extremely well tolerated ; avoids capillarity
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes