این نخ قابل جذب می باشد.جذب نخ و پوشش آن توسط هیدرولیز است. این نخ در مدت 14 روز حدود 65% توانایی کشش خود را از حفظ می کند و در بیست و یک روز حدود 40% باقی مانده و در زمان حدود 60 تا 90 روز بعد از مصرف توده نخ از بین می رود.با اینکه این نخ چندرشته ای است ولی با پوشش خود صاف تر شده ، عبور از نسج آسان می گردد.این نوع نخ نسبت به کاتکوت ساده و کرومیک که در موارد بخیه زدن جدار های پرچرب لیز می خورند ، به آسانی در دست جراح جمع و جور میگردد.این نخ را در مواردی که برای بستن پوست و یا ملتحمه چشم استفاده می شود ، به علت ایجاد تحریک موضعی لازم است قبل از هفت روز خارج کرد.از این نخ در مواردی که بافت ها تحت کشش هستند و بهم نمی رسند نمی توان استفاده کرد.برای بستن جدار شکم (فاسیا) استفاده نمی شود و مصرف آن در بافت های قلبی – عروقی و اعصاب تایید نشده است ولی موارد استفاده آن در لیگاتور و بخیه در نقاطی که نخ قابل جذب مناسب باشد ، می باشد.

Material type Polyglycolic acid (PGA)
Structure Braided, coated
Coating material Polycaprolactone & Calcium stearate
USP size & colour 8-0 to -2- violet ; 6-0 to -2- undyed
Absorption profile 60-90 days
Breaking strength retention 65% at 2 weeks ; 40% at 3 weeks
Characteristics Excellent handling & knot security,
very low capillarity, high initial tensile strength
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes