نخ ابریشم ساده ، بهم تابیده شده، از رشته های ابریشم به هم پیچیده تشکیل شده است که توسط صمغ طبیعی کرم ابریشم به هم متصل شده اند.

رنگ : در رنگ های مختلف

سایزبندی (سایز های 0/9 تا 0/5 (U.S.P) همراه با سوزن)

نحوه استریلیزاسیون : با اشعه

نخ ابریشن بافته شده برای استفاده راحت و گره های محکم
دارای پوششی از موم استفاده از این نخ را راحتتر کرده است، این پوشش باعث شل شدن و شکنندگی نخ نمی شود.
این نخ از پیله کرم ابریشم که از درختان توت سفید تغذیه می کند تهیه شده است.
غیر قابل جذباستحکام کششی طولانی مدت تا 3 ماه را به همراه دارد.
رنگ (سیاه یا سفید عاجی)
سایزبندی (بافته شده 0/7 تا 4 (U.S.P) همراه با سوزن یا به صورت لیگاتور)
نحوه استریلیزاسیون- با اشعه

Material type Silk
Structure Braided, coated
Coating material Wax
USP size & colour 7-0 to -5- black
9-0 to 7-0 black virgin
7-0 to -5- Ivory(white)
9-0 to 7-0 blue virgin
Characteristics Excellent knot security
Easy to handle
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes