فایبر وایر نخی بسیار مقاوم است ,که برای ترمیم تاندونها و یا لیگامانها به عبارتی رباط ها از آن استفاده میشود .
فایبر وایر از جنس پلی اتیلن با وزن مولوکولی بالا با علایم مخفف UHMWPEتشکیل شده است .
این نخ از جنس پلی اتیلن با وزن مولوکولی بالا به صورت الیاف در هم پیچیده ای است که با پششی از جنس پلی استر تشکیل شده است.
این نخ در دست جراح به راحتی برای گره زدن ترمیم بافت ها و به اصطلاح Knot tying استفاده میشود و مقاومت زیادی در برابر Abrasion resistance ساییدگی نخ دارد.
ساختن و استفاده از این نخ فایبر وایر یکی از پیشرفت های خوب در جراحی های ارتوپدی محسوب میشود .
نخ دیگری که کیفیت خوبی در ترمیم نسوج در ارتوپدی شامل ترمیم تاندون و رباط دارد نخ اتی باند (Ethibond) است .
این نخ نیز از الیاف بافته شده یا (multifilament braided suture) تشکیل شده است .
برای سچور suture کردن یا ترمیم بافتها در ارتوپدی خصوصا تاندون و گیگامنت یا رباط مناسب است .
اتی باند نیز مانند فایبر وایر قدرت گره زدن خوبی دارد و هندلینگ(Handeling) یا استفاده آن در دست جراح مناسب است و به راحتی از بافت ها عبور داده میشود.
کسی که برای اتی باند استفاده میشود از جنس پلی بوتیلیت (polybutilate) است و این پوشش باعث راحتی گره زدن و عبور نخ بخیه یا سچور suture از بافت ها میشود.
از این نخ علاوه بر ترمیم بافت ها در ارتوپدی مثل لیگامان یا رباط یا تاندون برای ترمیم دریچه در جراحی قلب نیز استفاده میشود

Material type UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
Structure Braided
Coating material Uncoated or coated silicone
USP size & colour 2-0 to -7- white, blue, green or bi-color white/blue or white/green
Characteristics – Proper for orthopedic procedures
– Outstanding tensile strength and knot security
– Easy and smooth to handle
– Variety of colours for an easy visualization/identification
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes