نخ چند رشته ای از جنس پلی استر همراه با پوششی از جنس پلی بیوتیلیت
بافته شده (برای استفاده راحت تر و گره های محکم تر )
غیر قابل جذب (این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را به همراه دارد. )
صاف و انعطاف پذیر (برای داشتن گره های محکم)
پوشش ( سرخوردن راحت گره ها و عبور راحت از بافت، پوششی از جنس پلی بوتیلیت دارد. )
مصنوعی (حداقل واکنش بافتی)

بافته شده (برای استفاده راحت تر و گره های محکم تر )
غیر قابل جذب (این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را به همراه دارد. )
صاف و انعطاف پذیر (برای داشتن گره های محکم)
پوشش ( سرخوردن راحت گره ها و عبور راحت از بافت، پوششی از جنس پلی بوتیلیت دارد. )
مصنوعی (حداقل واکنش بافتی)
رنگ : سفید یا سبز
سایز بندی :از سایزهای 0-7 تا 5 همراه با سوزن یا به صورت لیگاتور
نحوه استریلیزاسیون : با اشعه، کدهایی که همراه با پلجت هستند توسط اتیلن اکساید استریل می شوند

Material type Polyester
Structure Braided, coated
Coating material Silicone, PTFE, Wax
USP size & colour 7-0 to -7- green ; 7-0 to -7- white
Characteristics Used a lot for cardiac valve replacement with
PTFE Pledgets ; Smooth tissue passage ;
Excellent knot security ; Easy to handle
Shelf life 5 years
Packaging 1/2 dozen, 1 dozen or 3 dozen boxes